ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง


ปรับปรุงข้อมูล : 7/1/2562 18:35:43     ที่มา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 339

http://www.math.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=MzkwODc=

ข่าวสมัครงาน    

ข่าวล่าสุด

โครงการแนะนำหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา

31/10/2562 10:14:37
36

โครงการแนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

31/10/2562 10:13:48
31

โครงการค่ายคณิตศาสตร์

31/10/2562 10:12:55
14

โครงการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

31/10/2562 10:08:39
27

โครงการเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 3

1/10/2562 15:33:15
40

บริษัทดาสโก้ จำกัด และเครือข่ายของบริษัท ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี2562 ทุนละ 12,000 บาท เป็นนักศึกษาชั้นปีที่2 เกรด2.5ขึ้นไป

17/7/2562 18:02:38
46

บริษัทนานมี จำกัด รับสมัครทุนการศึกษาประจำปี2562 จำนวน 20 ทุนๆละ8,000 บาท

17/7/2562 18:00:45
36

มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 นักศึกษาทุกชั้นปี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

10/7/2562 19:37:33
40

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1

11/6/2562 12:26:26
48

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

7/5/2562 18:52:10
145