การถวายเทียนพรรษา ณ. วัดหนองอุโบสถ

เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2557.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ.วัดหนองอุโบสถ เนื่องในวันเข้าพรรษา