Math Camp #3

โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (Math Camp #3) การลงทะเบียนทางไปรษณีย์ : สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ – 26 มิถุนายน 2558   การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์: สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2558 – 26 มิถุนายน 2558   *** หากมีข้อสงสัย สามารถฝากคำถามไว้ได้ที่  Facebook ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร Math Camp #3 1. www.facebook.com/mjumathcamp 2. www.math.mju.ac.th//?p=815 3. www.math.mju.ac.th/mathcamp (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)    

แสดงความยินดี ผศ.ดร.เกรียงไกร ผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ ที่ได้รับเกียรติบัตรเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2557