แสดงความยินดี ผศ.ดร.เกรียงไกร ผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ ที่ได้รับเกียรติบัตรเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2557